Produktudvikling

Jeg designer jeres nye produkt i tæt samarbejde med jer. Jeg forbereder gennemtænkte anbefalinger gennem arbejdstegninger, modeller, verbalt og visuelle beskrivelser, baseret på jeres specifikke krav og behov.

Erfaring viser, at hvis en teknisk designer er involveret i udviklingen af produkter fra begyndelsen, med deres ekspertise og fokus på design, vil brugervenligheden, driftssikkerheden og optimeringen af produktomkostningerne være bedst.

Jeg kan som teksnisk designer optimere funktionaliteten, omkostningen og værdien af jeres produkt. Når jeg designer industrielle produkter gøres det ved, at indsamle og analysere alt information. Alt er baseret på jeres specifikke krav og forventninger til produktet. Jeg har æstetiske kompetencer, er kreativ anlagt og har dybdegående viden og erfaring inden for design og produktudvikling. Jeg kan tilbyde at fungere som en udvidelse af jeres team, hvor vi håndtere dele af produktudviklingen der kræver særlige kompetencer.

Jeg kan også assistere med re-design af allerede eksisterende produkter. Med min erfaring inden for produktudvikling, kan jeg være jer behjælpelig med at re-designe jeres produkter således de matcher nye behov samt at funktionaliteten optimeres.

%d bloggers like this: